ZAKONI, PRAVILNICI I PROCEDURE

ZAKONI

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o radu

Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Zakon o sprječavanju korupcije

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu

Zakon o zaštiti podataka ličnosti

PRAVILNICI

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Pravilnik za sprovođenje nabavke male vrijednosti

Pravilnik za sprovođenje postupka hitnih nabavki

PROCEDURE

Knjiga procedura JU Dnevni centar Pljevlja

Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu da ugroze bezbjednost i život korisnika

Procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti i ulasku i izlasku korisnika

Procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrjeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete

Procedura o posjetama i sprečavanju ulaska neovlašćenih lica

Procedura o postupanju po pritužbama korisnika

Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Procedura o sigurnosti i bezbijednosti djece, mladih i lica sa invaliditetom za vrijeme boravka u dnevnom boravku

Smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za djecu u dnevnim centrima

UPRAVLJANJE I UNUTRAŠNJE KONTROLE

Registar rizika 2021

Registar rizika 2019

Finansijsko upravljanje i kontrola - Knjiga internih procedura