Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Projekat realizuju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja i OŠ "Dimitrije Tucović".
Projekat finansira Delegacija Evropske Unije.

O projektu

Projekat Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju će biti zajednički implementiran od strane JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja" i OŠ "Dimitrije Tucović" u okviru trećeg Poziva za projekte prekograničnog programa Srbije i Crne Gore. Projekat finansira Delegacija Evropske Unije.

Realizacija projekta će biti značajno podržana od strane lokalnih partnera: JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane, Gimnazija "Tanasije Pejatović", NVU roditelja djece sa smetnjama u razvoju "Zračak nade", Udruženje građana Zlatiborski krug i Osnovna škola za obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić".

Realizacija projekta je počela 17. oktobra 2016. godine i trajaće 15 mjeseci.

Opšti cilj projekta

Opšti cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju (CYWD) u Crnoj Gori i Srbiji kroz razvoj saradnje u prekograničnom regionu i korišćenje i razmjenu ljudskih resursa i dostignuća

Specifični cilj projekta

Specifični cilj projekta je obezbjeđivanje višeg nivoa dostupnosti kvalitetnom obrazovanju i sticanju vještina neophodnih za svakodnevni život CYWD u školama i dnevnim centrima u Crnoj Gori i Srbiji primjenom asistivne tehnologije kroz uspostavljanje prekogranične saradnje i razvoj tehničkih i ljudskih kapaciteta i vršnjačke podrške.

Očekivani rezultati

- Uspostavljena adekvatna prekogranična infrastruktura za podršku primjene asistivne tehnologije CYWD;
- Poboljšanje kapaciteta za primjenu asistivne tehnologije;
- Razvijen volonterski servis i društvena interakciju između djece i mladih sa i bez smetnji u razvoju;
- Povećana svijest zajednice o pravima CYWD.

Ciljne grupe

Ciljne grupe su: sedam škola, dvije nevladine organizacije, tri dnevna centra, dvije predškolske institucije, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, njihovi roditelji, djeca bez smetnji u razvoju, nastavnici i eksperti iz insititucija u Čajetini, Užicu, Pljevljima i Beranama.

Korisnici projekta, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, će u saradnji sa srodnim institucijama, lokalnim vlastima, centrima za socijalni rad i obrazovnim institucijama, kroz izgradnju kapaciteta obezbijediti održivo korišćenje asistivne tehnologije koja omogućava kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Tokom projekta će se organizovati niz specijalizovanih obuka za više od 200 nastavnika, stručnjaka, roditelja, kao i djece i mladih sa smetnjama u razvoju sa ciljem poboljšanja njihovih sposobnosti u korišćenju asistivne tehnologije. Osim toga će se uspostaviti i opremiti dva Centra za asistivnu tehnologiju kao i četiri volonterska servisa, tako da će projekat služiti kao pilot za institucionalizaciju asistivne tehnologije u obrazovnom i socijalnom sistemu obje zemlje i na taj način doprinijeti pružanju jednakih mogućnosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Intenzivan komunikacioni plan će obezbijediti vidljivost i jačanje profila projekata u javnosti, a samim tim obezbijediti informisanje relevantnih aktera koji bi trebalo da daju doprinos unapređenju inkluzivnog obrazovanja i vještina potrebnih za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju u prekograničnoj oblasti na načelima "jednakih mogućnosti" i "slobode izbora u skladu sa pojedinačnim sposobnostima".