Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Centar za asistivnu tehnologiju