AKTIVNOSTI 2019.

OSNOVNA OBUKA ZA PRIMJENU RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE – VALJANJE VUNE U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICIMA SA INVALIDITETOM

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oaza“ organizovalo je dvodnevnu obuku pod nazivom “Osnovna obuka za primjenu radon-okupacione terapije - valjanje vune u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom” 19. i 20. februara. Iz naše ustanove obuci su prisustvovale Azra Talić i Rada Mrdak, koje su se upoznale sa tehnikom valjanja vune, suvim i mokrim načinom obrade vune. Ova metoda na inovativan način spaja terapiju i osposobljavanje djeteta da uz pomoć instruktora ili asistenta stvara proizvod koji može imati svoju upotrebnu vrijednost.

Predavači na obuci su bile Svetlana Dujović, Ideja Kasumović i Sona Vasić.

OBUKA ZA GESTOVNI JEZIK U NVU ”ZRAČAK NADE”

NVU „Zračak Nade“ u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore je 8, 9 i 10. februara 2019. godine organizovalo prvi dio obuke za znakovni jezik za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP-a, medija, biznis sektora, NVU sektora. Učesnica obuke iz naše Ustanove je Žana Despotović.

Predavači iz Resursnog centra "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora su znanje i pozitivnu energiju uspješno prenosili na učesnike tokom predavanja, a učesnici su aktivno učestvovali u radionicama, motivisani da usvajaju osnovne gestove za komuniciranje.

OBUKA “PREVLADAVANJE STRESA NA POSLU I PREVENCIJA PROFESIONALNOG IZGARANJA”

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore je 16. februara 2019. godine organizovao akreditovanu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuci je iz naše ustanove prisustvovala Slobodanka Roganović - oligofrenolog. Obuka je organizovana za stručne radnike iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite iz sjeverne regije, kao i predstavnike nevladinih organizacija koje pružaju usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut, i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.

DAN ZALJUBLJENIH U CENTRU ZA DNEVNI BORAVAK

Kao i svake godine, i ovog 14. februara u Centru za dnevni boravak smo obilježili Dan zaljubljenih.

ROĐENDANI NAŠIH DRUGARA

01.02.2019. godine u prostorijama Centra za dnevni boravak je održana žurka povodom rođendana naših drugara koji su rođeni u januaru. Hvala volonterima koji su i danas odvojili svoje vrijeme kako bi se družili sa nama. Medo, Taki i Sava, srećan vam rođendan.

POSJETA EPISKOPA MILEŠEVSKOG ATANASIJA

Povodom slave Svetog Save, djecu u Centru za dnevni boravak i Zračku Nade posjetili su episkop mileševski Atanasije i sveštenstvo hrama Svetog Velikomučenika Georgija. Ovom prilikom djeci je poklon paketiće uručio episkop mileševski Atanasije.