AKTIVNOSTI 2020.

Donacija gospodina Hajriza Brčvaka - brzi testovi za otkrivanje koronavirusa

Gospodin Hajriz Brčvak posredstvom svoje organizacije Hemiias, donirao je Dnevnom centru Pljevlja brze testove za otkrivanje korona virusa, zaštitne maske i higijenske rukavice i time dao veliki doprinos u borbi protiv koronavirusa.
Zahvaljujemo se organizaciji Hemiias i gospodinu Hajrizu na donaciji.

Donacija UNICEF-a uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda

Dnevni centar Pljevlja je dobio dva tableta, a svi korisnici higijenske pakete u okviru inicijative: "Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-19 pandemijom" koju sprovodi UNICEF uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda, u cilju pružanja pomoći ranjivim grupama pri učenju i izmijenjenim i otežanim uslovima edukacije tokom COVID-19 pandemije.
Zahvaljujemo se donatorima što su prepoznali potrebe naše djece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom i dali doprinos našem radu.

Novogodišnji pokloni za djecu u Dnevnom centru

Zahvaljujemo se svima koji su ove godine mislili na naše korisnike i izmamili osmijeh na njihovim licima:
- gospođama Ferzati Rahić-Muharemović i Jasni Klepo,
- učenicima VI2 OŠ "Ristan Pavlović",
- predstavnicima sindikata Elektroprivrede Crne Gore,
- Volonterskom klubu i Učeničkom parlamentu Gimnazije "Tanasije Pejatović",
- Centru za ekotoksikološka ispitivanja,
- FAN grupi Vezeni Peškiri i gospođi Džejran Ječmenica,
- Studentima Medicinskog fakulteta u Podgorici i
- Caffe baru "4 sobe" koji su organizovali akciju "Ispuni mi želju" i svim sugrađanima koji su bili dio ove akcije.
Svim dragim prijateljima u narednoj godini želimo mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i uspjeha!

Novogodišnji paketići učenika VI-2 OŠ „Ristan Pavlović“

Učenici VI-2 OŠ „Ristan Pavlović“ su samoinicijativno kupili novogodišnje poklone za djecu iz Dnevnog centra i NVU „Zračak Nade“. Drugari, hvala vam na prijatnom iznenađenju!

Ukrašavanje prostorija Dnevnog centra

Grupa „Sunce“ (korisnici stariji od 27 godina) i grupe „Cvjetići“ i „Zvjezdice“ (korisnici mlađi od 27 godina)
Ukrašavanje prostorija Dnevnog centra i kreativni radovi inspirisani zimom i novogodišnjim praznicima

Donacija Uprave carina

5. decembar - Međunarodni dan volontera

5. decembar – Međunarodni dan volontera ove godine se obilježava pod sloganom "Kroz volontiranje zajedno možemo sve", te se posebna pažnja poklanja volonterima koji su angažovani i djeluju u svojim lokalnim zajednicama.
To je povod i prilika da se podsjetimo značaja volontiranja, nekih od realizovanih aktivnosti u prethodnom periodu i onih kojima je radost drugih najveća nagrada.
Pogledajte priču o onima bez kojih bi naša misija bila nemoguća, o onima koji su nam najbliži i kada nisu kraj nas, koji ostaju sa nama i kada odlaze, čiji nam osmjesi i zagrljaji ove godine najviše nedostaju.
Srećan vam Međunarodni dan volontera!
Vole vas drugari iz JU Dnevni Centar Pljevlja i NVU "Zračak Nade".

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je tradicionalno obilježen i u Dnevnom centru Pljevlja.
Ove godine zbog pandemije Coronavirusa, pošto nismo mogli da realizujemo aktivnosti – posjeta opštini, likovne inkluzivne radionice i dane otvorenih vrata, povodom ovog događaja, raspisali smo likovni konkurs za djecu iz NVU “Zračak Nade“ i djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom iz JU Dnevnog centra Pljevlja na temu „Čarobni svijet različitih boja“.
Od pristiglih radova komisija je izabrala tri najbolja rada: I mjesto na konkursu je osvojila Medina Ćatović – Dnevni centar Pljevlja i NVU „Zračak Nade“, II mjesto Tarik Osmankadić – Dnevni centar Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ i III mjesto Eldin Šabanović – NVU „Zračak Nade“ i OŠ „Mihailo Žugić“ Odžak. Djeci su dodijeljene prigodne nagrade. Od pristiglih radova u prostorijama Dnevnog centra Pljevlja je organizovana i izložba.
Ovom prilikom čestitamo djeci na osvojenim nagradama, a svima koji su učestvovali na konkursu se zahvaljujemo.
Volonterski klub Gimnazije „Tanasije Pejatović“ nas je iznenadio videom „Jednaki u različitosti“ i poručili su: „U našim srcima ima ljubavi za cio svijet i da u nama mogu imati podršku i prijatelje“. Ovom prilikom im se zahvaljujemo.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obilježava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje tog dana s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su prije svega isključenost iz društva, visoka stopa nezaposlenosti, nejednake mogućnosti u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite.
Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u svijetu obilježava se pod sloganom UN-a: „Gradimo budućnost: ka inkluzivnom, održivom i pristupačnom svijetu za osobe sa invaliditetom poslije pandemije COVID-19.

Radno-okupacione radionice (Grupa "Cvjetići" i "Zvjezdice") - Krojenje i šivenje cegera

Grupa "Sunce"- Jesenji rad sa vunicom

Konkurs povodom 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom 03. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom raspisuje likovni konkurs za djecu iz NVU „Zračak Nade“ i djecu i lica sa invaliditetom iz JU Dnevnog centra Pljevlja.
Tema konkursa je „Čarobni svijet različitih boja“.
U realizaciji aktivnosti podršku vam mogu pružiti članovi porodice.
Od pristiglih likovnih radova žiri će izabrati najbolje.
Za tri prvoplasirana rada, autorima će biti dodijeljene prigodne nagrade.

Dan djeteta

Povodom Dana djeteta, korisnici iz grupe „Sunce“ (grupa starijih 27 godina) su napravili „Kutiju ljubavi“ za svoje drugare iz grupa „Cvjetići“ i „Zvezdice“ (korisnici mlađi od 27 godina). Druženje i slavlje korisnika iz grupa je zbog trenutne epidemiološke situacije izostalo, ali ćemo pamtiti oduševljenje naših korisnika izazvano lijepim gestom.

Fotografije i kreativni radovi na temu dječjih prava

Fotografije i kreativni radovi na temu dječjih prava nastali uz podršku članova porodice i u okviru radno-okupacionih radionica u Dnevnom centru – Korisnici iz grupe „Sunce“ (grupa starija od 27 godina).

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA DJETETA

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra s ciljem boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti sve djece.
Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine "Konvenciju o pravima djeteta".
Za nas iz Dnevnog centra Pljevlja posebno je važan Član 23. Konvencije.
1. Države stranke priznaju da dijete sa teškoćama i smetnjama u razvoju treba da vodi ispunjen i pristojan život u uslovima koji garantuju dostojanstvo, jačaju djetetovo oslanjanje na vlastite snage i olakšavaju njegovo učešće u zajednici.
2. Države stranke priznaju djetetu sa teškoćama i smetnjama u razvoju pravo na posebnu njegu.
3. Pružanje pomoći je besplatno kad god je to moguće, uz uvažavanje materijalnih mogućnosti djetetovih roditelja ili staratelja.
4. Države stranke će u duhu međunarodne saradnje podsticati razmjenu najvažnijih informacija iz područja preventivne zdravstvene zaštite te medicinskog, psihološkog i funkcionalnog tretmana djece s teškoćama i smetnjama u razvoju.
Međunarodni dan djeteta tradicionalno je obilježen i u Dnevnom centru.
Ove godine zbog pandemije Coronavirusa ovaj značajan datum obilježili smo fotografijama i crtežima na kojima su predstavljena dječija prava. Fotografije i radovi su nastali uz podršku članova porodice kao i u okviru radno-okupacionih radionica u Dnevnom centru.
Djeca su predstavila pravo na ljubav, porodicu, život u zajednici, obrazovanje, socijalnu zaštitu, informisanje itd.

Dvodnevni trening

Dnevni centar Pljevlja organizovao je dvodnevni trening za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga.

Trening se organizovao u okviru projekta “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima” koji realizuje Dnevni centar Pljevlja a partner na projektu je NVU „Zračak nade“.

Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat su podržali i Ministarstvo javne uprave i Opština Pljevlja.

III generacija Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana

Čestitamo volonterkama Dnevnog centra Pljevlja i NVU "Zracka Nade" Tijani Damjanović i Tanji Laketić koje su postale članice III generacije Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana.

Ponosni smo što će naše volonterke biti dio tima koji će u naredne tri godine predstavljati glas djece iz svog okruženja i doprinositi promociji i unapređenju dječjih prava.

Za članove III generacije Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana odabrano je 26 djevojčica i dječaka iz 11 gradova Crne Gore. Zlatni savjetnici Ombudsmana direktno su uključeni u rad institucije Zaštitnika tako što kada god je to potrebno daju predloge, sugestije i mišljenja o stvarima koje se direktno tiču djece u Crnoj Gori.

Članovi Mreže mogu biti uključeni u procese donošenja zakona, propisa, strategija, akcionih planova i drugih akata koji se odnose na djecu.

Radno-okupacione radionice

Na radno-okupacionoj radionici smo spojili lijepo i korisno i počeli sa izradom pamučnih zaštitnih maski za naše korisnike.

Četvorodnevni trening

Dnevni centar Pljevlja organizovao je četvorodnevni trening za pružanje usluga dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina koji se sastojao iz dva dijela, teorijskog i praktičnog.

Trening se organizovao u okviru projekta “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima” koji realizuje Dnevni centar Pljevlja a partner na projektu je NVU „Zračak nade“.

Projekat se finansira u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Projekat su podržali i Ministarstvo javne uprave i Opština Pljevlja.

Kreativni jesenji radovi naših korisnika

Mjesec pravilne ishrane

Mjesec oktobar se obilježava kao mjesec pravilne ishrane a 16. oktobar je proglašen za Svjetski dan hrane, u cilju podizanja svijesti ljudi o važnosti zdrave ishrane i smanjenja gladi u svijetu.

Situacija sa Korona virusom nas je još jednom podsjetila koliko je značajno jačati imunitet organizma zdravim načinom ishrane

Korisnici Dnevnog centra sa roditeljima su pripremili zdrave obroke i predložili kako da hranom poboljšamo naše zdravlje.

Dječija nedelja

Dječija nedelja se tradicionalno održava u mjesecu oktobru kako bi se skrenula pažnja javnosti na djecu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

U Dnevnom centru smo svake prethodne godine povodom Dječije nedelje oraganizovali niz aktivnosti. Zbog epidemiološke situacije i činjenice da korisnici trenutno ne borave u Ustanovi djeca su ove godine dobila zadatke koje su realizovali uz podršku roditelja.

Ispraćaj volontera generacije 2019/2020.

I ove godine tradicionalno kao i prethodnih godina, ispratili smo još jednu generaciju volontera Zračka Nade i Dnevnog centra.

Divne mlade ljude koji su svoje slobodno vrijeme poklanjali djeci uz puno ljubavi, pažnje i podrške, ispraćamo na malo drugačiji način i u drugačijim uslovima, zbog nemile situacije sa COVID 19 i mjera kojih se moramo pridržavati.

Neki od njih su tu godinama, od prvih godina rada NVU Zračka Nade i osnivanja Volonterskog servisa 2009. godine i od otvaranja JU Dnevnog Centra 2011. godine.

Zbog predanog rada svih ovih godina i velikog doprinosa u realziaciji svih aktivnosti, priznanje za volonterku godine pripalo je Tijani Lončar, dok su za volontere godine izabrani Siniša Bujišić i Luka Šljivančanin.

Tokom svih ovih godina dijelili smo radost uspjeha u ostvarivanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Poboljšanje prava na učešće u životu zajednice na bazi jednakih mogućnosti ostvarivali smo zajedno.

Ovu sjajnu generaciju pamtićemo po lijepom druženju, nesebičnoj podršci i uspješnim priredbama, na čemu smo im puno zahvalni.

Dragi naši volonteri, prvo vam želimo da sačuvate svoje zdravlje, a onda želimo puno sreće na stazama koje ste odabrali. Volonterima koji odlaze na studije u druge gradove želimo puno uspjeha. Vjerujemo da ćete ostvariti svoje snove, a mi ćemo vam uvijek biti podrška i adresa na kojoj vas čekaju topli zagrljaji.

Hvala vam na svemu što ste učinili za nas, dragi naši prijatelji. Volimo vas!

Dodjela diploma

Danas smo korisnicima Dnevnog centra dostavili diplome povodom završetka programske 2019/2020. godine. Nadamo se da će situacija u kojoj se trenutno nalazimo ubrzo proći i da ćemo organizovati žurku i družiti se povodom dodjele diploma.

Dan djece i Dan roditelja

U svijetu je 1. jun proglašen kao Međunarodni dan djece na prvoj Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece koja je održana 1925. godine u Ženevi. Zvanično je usvojen 1950. godine. Djeca imaju još jedan dan koji se globalno obilježava, i to 20. novembra – Međunarodni dan prava djeteta.

Takođe, 1. juna je i Svjetski dan roditelja koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 17. septembra 2012. Generalna skupština priznaje da porodica ima najveću odgovornost za odgajanje i zaštitu djece.

Povodom ovog datuma u Dnevnom centru za djecu i roditelje je održan mini koncert putem video konekcije.

Donacija Uprave carina

Uprava carina je korisnicima Dnevnog centra donirala pakete Coca Cole, rančeve, školski pribor i majice. Ovom prilikom im se zahvaljujemo.

Aktivnosti kod kuće

Naši korisnici su nam poslali fotografije zadatih aktivnosti koje su realizovali u toku nedjelje.

U susret Bajramu

15. maj - Međunarodni dan porodice

Danas je 15. maj - Međunarodni dan porodice. Ovo je prilika da se podsjetimo vrijednosti porodičnog života i porodice kao najvažnijeg elementa svakog društva.

PSIHOLOŠKE RADIONICE PREKO ICT PLATFORME

Od 17.04.2020. god. roditelji korisnika usluga dnevnih centara u Crnoj Gori imaju mogućnost da putem video konekcije preko ICT Platforme za podršku pružanja usluga socijalne i dječje zaštite, svakog utorka sa početkom u 13:00h, učestvuju u psihološkim radionicama dok roditelji djece iz Udruženja tu mogućnost imaju svakaog četvrtaka u istom terminu.

Platforma je kreirana kroz projekat koji kofinansiraju Evropska Unija i Vlada Crne Gore, a realizuju Centar za dnevni boravak Pljevlja i NVU "Zračak Nade".

VIDEO KONEKCIJA PREKO ICT PLATFORME

11. maja je održana video konekcija svih stručnih radnika i stručnih saradnika iz Dnevnih centara i Udruženja roditelja, kao i roditelja koji su do sada pristupili Platformi. Razgovarali smo o tome šta je urađeno u prethodnom periodu, o dosadašnjim rezultatima i iskustvima vezanim za Platformu kao i o tome kako unaprijediti naš budući rad. Platforma funkcionise od 09.04. 2020. god. i preko video konekcije pruža se podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, odraslim licima sa invaliditetom koji koriste usluge dnevnih centara i udruženja roditelja i njihovim roditeljima. Platformu trenutni koristi 240 osoba iz 14 dnevnih centara i 6 udruženja roditelja članica NARDOS-a.

Platforma je kreirana kroz projekat koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, a realizuju JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i NVU "Zračak Nade".

SVJETSKI DAN PTICA I DRVEĆA


10. maj je Svjetski dan ptica i drveća i naši korisnici i njihovi roditelji su napravili lijepe fotografije. #ostanidoma

AKTIVNOSTI KOD KUĆENaši korisnici i njihovi roditelji su aktivni kod kuće. #ostanidoma

SVJETSKI DAN SUNCA


3. maj je Svjetski dan Sunca. Naši korisnici su tim povodom napravili zanimljive fotografije i radove. #ostanidoma

IGRAJMO SE

Igramo se... #ostanidoma

REALIZACIJA AKTIVNOSTI IZ INDIVIDUALNIH PLANOVA KORISNIKA

Stručni tim Dnevnog centra je zbog novostale situacije za sve korisnike kreirao planove prilagođene za rad u kućim uslovima. Planovi se urađeni za period od mjesec dana. Roditelji koji su u mogućnosti šalju nam fotografije i video snimke djece tokom realizovanja predloženih aktivnosti. Napravljan je ritam dana za sve aktivnosti iz Individualnog plana sličan ritmu dana koji se realizovao tokom boravka korisnika u Dnevnom centru. Ritam dana je napravljen kako korisnici ne bi izgubili stečenu rutinu i kako bi se lakše uključili u redovne aktivnosti.

INDIVIDUALNI PLANOVI


Radnici Dnevnog centra dostavili su roditeljima Individualne planove za korisnike prilagođene za rad u kućnim uslovima za mjesec maj.

DAN PLANETE ZEMLJE


Naši korisnici su i ove godine obilježili Dan planete Zemlje. #ostanidoma

SAJT SERVISI PODRŠKE ZA SVE

U okviru projekta Centra za dnevni boravak Pljevlja i partnera „Zračka nade“ koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, a dio sredstava za kofinansiranje projekta je obezbjedila i opština Pljevlja izrađen je sajt na koji se može pristupiti direktno preko http://servisipodrskezasve.net/.

TVOJ ČEP – MOJ OSMIJEH

Roditelji korisnika i korisnici usluga Centra za dnevni boravak, podršku i solidarnost iz svojih domova šalju i ove godine organizatorima akcije „TVOJ ČEP – MOJ OSMIJEH“ – OŠ „Boško Buha“ Pljevlja. I doma ostajemo povezani u priči o prirodi, humanosti, priči o čepu koji vraća osmijeh na lice nekog našeg drugara.

U SUSRET VASKRSU! POZRAV OD DRUGARA #ostanidoma

„RAZVOJ I PRUŽANJE LICENCIRANIH USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM STARIJA OD 27 GODINA U PLJEVLJIMA

JU Centar za dnevni boravak Pljevlja u partnerstvu sa NVU „Zračak nade“ realizuje projekat u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Dio sredstava za kofinansiranje projekta je obezbjedila i opština Pljevlja.

U okviru projekta razvijena je platforma kojoj se može pristupiti preko web stranice JU Centar za dnevni boravak Pljevlja (http://dnevnicentarpv.me/) – link ICT platforma ili direktno preko http://servisipodrskezasve.net/platforma/.

Sve osobe iz dnevnih centara, udruženja roditelja i osobe sa invaliditetom koje žele da pristupe platformi i postavljaju sadržaj, roditelji/staratelji i osobe sa invaliditetom koji žele da prate sadržaj, treba da pošalju svoju e-mail adresu, ime i prezime na mail dcpljevlja@t-com.me i dobiće lozinku za pristup platformi. Potrebno je naglasiti kom dijelu platforme žele pristupiti, kao i da li se pristup traži za postavljanje materijala i organizovanje savjetovanja i podrške ili samo za komunikaciju, čitanje i gledanje materijala.

Pored JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak nade“ koji su pokrenuli platformu, do sada se platformi priključilo 8 dnevnih centara i 7 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju a mnogi su iskazali interesovanje i priključivanje se očekuje.

Uz podršku UNICEF-a radimo na obezbjedjivanju tableta za roditelje kako bi mogli pristupiti platformi.

PREPORUKE RODITELJIMA KAKO POMOĆI DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU DA SE LAKŠE ADAPTIRAJU NA POSTOJEĆU SITUACIJU

Dragi roditelji, postojeća situacija, pandemija korina virusa, uzrokovala je vrijeme u kome je vaša lična i društvena odgovornost na posebnom ispitu. Pokažite se dostojnim svoje roditeljske uloge i ostanite uzor, oslonac i sinonim sigurnosti vašoj djeci. Vama, koji sa posebnom snagom, istrajnošću, žrtvovanjem i hrabrošću prolazite kroz život možda i nije potrebno mnogo govoriti o vanrednim okolnostima i šta one znače. Svakako i razumijete da je veliki dio odgovornosti na roditeljima i vaša obaveza da najmlađim i najdragocjenijim članovima našeg društva olakšate period adaptacije na trenutnu situaciju. Potrudićemo se da vam u tome pružimo nesebičnu podršku i iskreno se nadamo da ćemo i u ovim okolnostima uspjeti da vam budemo od pomoći. Na nama odraslima je da u ovom momentu ostanemo smireni i pribrani i da ne pokazujući strah, paniku i napetost, na što bezbolniji i njima razumljiv način objasnimo situaciju u kojoj se nalazimo. Ovo će biti posebno teško imajući u vidu da će duge šetnje parkom, igru i druženje sa drugarima, odlazak u školu, vrtić ili neku drugu ustanovu i organizaciju, vožnju bicikla i trotineta i sve druge sportske, rekreativne i vanjske aktivnosti na određeni period zamjeniti boravak u kući. Djeci je neophodno objasniti zbog čega su trenutno izolovana i pokazati im da i ona mogu biti od pomoći u borbi sa aktuelnim problemom. Prije svega, to će im olakšati postojeću situaciji i pružiti osjećaj odgovornosti i vlastite vrijednosti i važnosti.

Kako je jezik igre onaj koji djeca mogu najlakše razumjeti i ovdje nam może biti od izuzetne pomoći. Kroz igru im možemo objasniti i to da u okruženju imamo virus koji je opasan za njih i njihove drugare, a naročito za sve starije osobe i reći im da je situacija takva da bez njihove pomoći nećemo uspjeti da se izborimo sa njim. Objasnite im da je najbolji način u borbi protiv virusa redovno održavanje lične higijene. Ako redovno budemo prali ruke i umivali se „pobjedićemo virus koji voli nečistoću” i „neće doći u naš dom”. Budite maštoviti i kreativni. Na internetu postoji mnoštvo zanimljivih ideja, a među njima je i ona gdje je otac svom djetetu nacrtao virus na ruci da bi mu pokazao kako će pranjem ruku u toku dana virus nestati. Možete ovo isto uraditi sa svojim djetetom i na drugim djelovima tijela prije kupanja ili tuširanja. Pronađite i neku pjesmu o pranju ruku ili održavanju lične higijene i slušajte je dok to radite. Djetetu će biti mnogo zabavnije i lakše da na ovaj način ispuni svoju obavezu i neće je shvatiti kao takvu. Nemojte se iznenaditi kada posle određenog vremena i bez vaših instrukcija i naloga obavi pomenute aktivnosti. Naravno da ćemo djetetu prije ovoga objasniti i zašto ne bi bilo dobro da posle pranja ruku ostavi vodu da teče, odnosno biti sigurni da je dijete savladalo i usvojilo potrebna znanja i da razumije određene uzročno-posledične veze. Ovo je i prilika za verbalnu i neverbalnu komunikaciju sa vašim djetetom, pokazujte mu i imenujte stvari, predmete i dijelove tijela, podstičite ga da to i samo radi. Kroz ovu aktivnost dijete se uči i prostornim dimenzijama, relacijama i odnosima, kao npr.: tatina velika šaka – djetetova mala šaka, velike ruke – male ruke, mamina duga kosa – djetetova kratka kosa, prljave i čiste ruke, veliki i mali peškir, otvorena i zatvorena česma, otvorena i zatvorena vrata ili prozor itd. Pratite ponašanje, reakcije i gestikulaciju vašeg djeteta da biste bili sigurni da li i koliko razumije to o čemu govorite. Objasnite djetetu da je ovo „borba” za sve nas, kako za njega i njegove drugare, tako i za svu djecu i ljude na svijetu. Vidjećete sreću na licu vašeg djeteta kada se osjeti korisnim i sposobnim da čini nešto za opšte dobro.

Pored ovoga uključite djecu i u obavljanje kućnih aktivnosti u kojima vam mogu pomoći i koje će i njima samima biti od koristi. Pokušajte da napravite spisak dnevnih aktivnosti, obaveza i zadataka, objasnite ih djetetu, uključite ga u njegovo kreiranje i dajte određena zaduženja (naravno u składu sa uzrastom, zrelošću i sposobnostima djeteta). Budite primjer svom djetetu i u početku mu pokažite šta bi i na koji način trebalo da vam pomogne kako bi sljedeći put možda bilo u prilici da to samo odradi. Ne budite strogi prema djetetu kada uradi nešto pogrešno već mu pokažite način na koji se to radi, iznova i iznova, sve dok i samo ne prepozna gdje pravi greške. Pokušajte da budete maštoviti kako bi vaše dijete što lakše i sa zadovoljstvom učestvovalo u obavljanju kućnih poslova. Možete, npr. organizovati takmičenje i upisivati bodove djetetu svaki put kada pospremi igračke, pomogne vam tako što će vam dodati neki predmet, pomogne vam u pospremanju prostorije itd. Nagradite dijete kada sakupi određeni broj bodova. Tako dajte djetetu potkrepljenje i motiv za kontinuirano pozitivno ponašanje i promjene. Ne zaboravite da se igrate! To je najbolji način da pokažete djetetu kako je i ovo period iz koga ćemo izaći sa osmjehom.

Pokušajte da sve ovo posmatrate na drugi način kao mogućnost i priliku da sa svojim najbližima provedete dodatno vrijeme, koje zbog radnih i drugih obaveza, vaših i njihovih, možda i ne biste imali u ovolikoj mjeri. Na vama je, kao i do sada, da im obezbjedite sigurnost, emocionalnu toplinu, prijatnu i opuštenu atmosferu, uslove u kojima će se osjećati zadovoljno i srećno. Vaš zadatak je da izaberete adekvatne aktivnosti kojima ćete ispuniti vrijeme vašem djetetu, rad i druženje sa njim. Na nama je da vam u tome pomognemo u onoj mjeri u kojoj to trenutne okolnosti dopuštaju.

Još jedno malo podsjećanje: Budite odgovorni i poštujte upute Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Čuvajte vaše zdravlje i zdravlje vaše djece jer to je najbolji način da se što prije izborimo sa trenutnim problemom sa kojim se suočavamo.

AKTIVNOSTI CENTRA USLJED KORONA VIRUSA

Novonastale okolnosti usled prisustva korona virusa na teritoriji Crne Gore uzrokovale su prestanak ili obustavu obavljanja redovnog i nesmetanog pružanja određenih usluga. Ni naša Ustanova nije ostala imuna na sve što se dogodilo u prethodnom periodu i nažalost, još uvijek se događa. I pored toga, ne smijemo dozvoliti da nas trenutno stanje uspori i pokoleba da ostanemo odgovorni, istrajni i požrtvovani u pružanju podrške onima kojima je najpotrebnija. I u postojećim okolnostima pronašli smo način da odgovorimo na značajan broj potreba djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kao i njihovih roditelja/staratelja. U periodu od 16. marta ove godine, kada su donijete i sprovedene određene mjere, pa sve do sada, redovno komuniciramo, dajemo savjete i preporuke, uputstva za rad, igru i zabavu i provođenje slobodnog vremena kod kuće i konstantno osluškujemo potrebe onih zbog kojih Dnevni Centar Pljevlja i postoji. Preko Viber grupa i društvenih mreža uspostavljena je svakodnevna komunikacija sa roditeljima korisnika naših usluga. Upoznati su sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore i redovno se obavještavaju o svim potrebnim informacijama. Korisnicima je na kućnu adresu, vodeći računa o preporukama i bez direktnog fizičkog kontakta, dostavljen didaktički materijal, potrošni materijal za rad kod kuće, fizikalna oprema i pomagala, higijenski paketi -maske i rukavice. Zahvaljujemo se radnicama našeg Centra koje maske šiju kod kuće. Posebno se zahvaljujemo nasoj Radi Mrdak koja je sašila većinu maski. Uspostavljena je ICT Platforma za podršku pružanja usluga socijalne i dječije zaštite na kojoj se mogu naći preporuke, instrukcije i savjeti za rad kod kuće u vidu slikovnih, tekstualnih i video materijala. Odgovorna lica koja pripremaju pomenute sadržaje su stručni radnici i stručni saradnici JU Dnevni Centar Pljevlja i NVU „Zračak Nade“, kao i stručni radnici i stručni saradnici drugih Udruženja, Dnevnih Centara i Organizacija osoba sa invaliditetom koji su se priključili radu na Platformi. Takođe, Platforma omogućuje video konekciju i konsultacije kako sa psiholozima tako i sa drugim stručnim radnicima i stručnim saradnicima. Pristup Platformi omogućen je svim roditeljima/starateljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom iz JU Dnevni Centar Pljevlja, NVU „Zračak Nade“, kao i roditeljima iz drugih Udruženja i Dnevnih Centara i Organizacija osoba sa invaliditetom širom Crne Gore. Nadamo se da će i ovaj period što prije biti iza nas i da ćemo se ubrzo družiti i raditi sa našom djecom, mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom.

Čuvajte sebe i druge! Ostanite kod kuće.

VOLONTERI DNEVNOG CENTRA I ZRAČKA NADE

Drugari, danas je 2. april – Međunarodni dan osoba sa autizmom. Žao nam je što nismo u prilici da ga zajedno obilježimo, kao i prethodnih godina, ali već neko vrijeme okolnosti ne dozvoljavaju da se družimo i budemo sa vama. Možda nema potrebe da vas podsjećamo, ali želimo da znate da smo i dalje tu za vas. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, pokazujući odgovornost prije svega, uspjeti da prođemo kroz ovaj period i opet budemo u prilici da zagrlimo jedni druge.Nedostaju nam vaši osmjesi i iskrena radost životu, naši razgovori, podrška i ljubav koju pružamo jedni drugima. Budite jaki, strpljivi i hrabri, kao što ste bili i do sad.

VOLE VAS VAŠI PRIJATELJI, VOLONTERI DNEVNOG CENTRA I ZRAČKA NADE!

2. APRIL – MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA AUTIZMOM

Djeca iz Dnevnog centra i Zračka Nade i njihovi roditelji su i u kućnim uslovima bili aktivni i obojili svijet u plavo. I ove godine u ovim teškim uslovima, izazvanim korona virusom, šaljemo podršku svoj djeci i osobama sa autizmom širom svijeta.

#ostanidoma

LJUBIČASTI DAN

Ove godine simbolično obilježavamo i ovaj dan podsjećajući se na aktivnosti od prošle godine. 26.03.2020. godine – Međunarodni dan podrške osobama sa epilepsijom „ljubičasti dan“.

#ostanidoma

DAN OSOBA SA DOWN SINDROMOM 21.03.2020. god.

Obucimo i danas šarene čarape u znak podrške osobama sa Daunovim sindromom. Ove godine simbolično obilježavamo ovaj dan podsjećajući se na aktivnosti od prošle godine.

#ostanidoma

OBAVJEŠTENJE POVODOM PANDEMIJE COVID-19

Imajući u vidu Naredbu Ministarstva zdravlja za preduzimanje primremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog korona virusa („Službeni list Crne Gore“, broj 14/20) u cilju preduzimanja preventivnih mjera za suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa, preporuku MRSS i naredbu Predsjednika opštine Pljevlja kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i preveniranje pojave i širenja koronavirusa opštine Pljevlja obustavlja se dolazak korisnika u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja radi sprečavanja širenja zaraze od korona virusa na najmanje 15 dana od ponedjeljka 16.03.2020. god., a u skladu sa okolnostima i budućim naredbama Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja i duže. O svim budućim mjerama ćemo vas blagovremeno obavještavati putem naše fb stranice. U slučaju potrebe roditelji mogu da nam se obrate putem telefona 052 321-360.

8. MART – DAN ŽENA

Djeca, mladi i odrasle osobe sa invaliditetom iz NVU Zračak Nade i JU Dnevni Centar Pljevlja, uz podršku zaposlenih i majki, povodom 8. marta obradovali su dame iz našeg grada, skromnim poklonima koje su nedeljama unazad s ljubavlju spremali. U izradu svakog poklona uloženo je dosta truda i pažnje. Nijesu zaboravili da obraduju i zaposlene s kojima borave svakodnevno, a posebno su iznenadili svoje mame pripremljenom prezentacijom i video porukama. ❤ I ovim putem svim našim prijateljicama, SREĆAN 8. MART!

PROJEKAT „RAZVOJ I PRUŽANJE LICENCIRANIH USLUGA SOCIJALNE I DEČIJE ZAŠTITE ZA DJECU, MLADE I ODRASLE OSOBE SA INVALIDITETOM STARIJE OD 27 GODINA U PLJEVLJIMA“ (05.03.2020)

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja odobren je projekat „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz kofinansiranje EU na osnovu poziva „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite“. Partner na projektu je NVU „Zračak Nade“. Period realizacije projekta je od 1. marta 2020. do 28. februara 2022. godine.

OGLAS - PROJEKAT „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dečije zaštite za djecu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom starije od 27 godina u Pljevljima“ (25.02.2020)

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

DANI DEFEKTOLOGA 2020

Od 20. do 23. februara u Beogradu su održani tradicionalni strukovni susreti „Dani defektologa 2020“ u organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Na konferenciji je bilo preko 400 učesnika iz 10 zemalja koji su prenijeli i razmijenili svoja znanja i iskustva. Iz Centra za dnevni boravak Konferenciji je prisustvovala oligofrenološkinja Slobodanka Roganović.

ŽURKA POVODOM DANA ZALJUBLJENIH

PREDSTAVA ZA DJECU „LEPOTICA I ZVER(ka)“

Danas je, u organizaciji Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, u Sali Doma kulture održana predstava za djecu „LEPOTICA I ZVER(ka)“. Uživali smo u glumi, plesu i muzici, kao i u samoj bajkovitoj priči koja nas je vodila kroz svijet ljubavi i magije. Vidjeli smo da snaga ljubavi mijenja sve ljude, od kukavica pravi heroje, od Mrguda Dobrice i zapamtili da je ona najljepša stvar na svijetu.

ROĐENDANSKA ŽURKA

Našem dragom Aki želimo srećan rođendan, puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka!

SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI ZA ODRASLE I STARIJE OD 27 GODINA

SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI ZA DJECU I MLADE

ROĐENDANSKA ŽURKA

Naši drugari Medina, Sava, Tarik i Jakša su u januaru proslavili rođendane. Tim povodom, danas smo u Centru za dnevni boravak priredili žurku. Uživali smo uz muziku, igru i druženje. Počastili smo se ukusnim poslasticama spremljenim na kulinarskoj radionici. Drugari, želimo vam puno zdravlja, ljubavi i lijepih trenutaka!

POSJETA NAVIJAČA CRVENE ZVEZDE

ŽURKA ZA MEDININ 18. ROĐENDAN

Medina proslavila svoj 18. rođendan sa drugarima iz Zračka Nade i Dnevnog Centra. „Kada bismo mogli sve svoje želje u jednu riječ staviti, kada bismo mogli sve ptice svijeta tebi podariti, to bismo učinili danas!“. Srećan 18. rođendan draga naša Medina i hvala ti za divnu večeru i super žurku!

„Prvi put mi ponestaje riječi da izrazim ogromnu zahvalnost dragi moji drugari i prijatelji Zracak Nade i Dnevni Centar Pljevlja. Malo je reći hvala za divnu pažnju kojom mi mamite osmjehe još od mog drugog rođendana. Hvala vam za podršku i ljubav uz koju je moje odrastanje postalo mnogo lakše i ljepše. Smjestila sam vas na posebno mjesto u mom malom srcu, ponosna što vas imam i što smo zajedno jedna lijepa priča i snažna ljubav, nesalomljiva i beskrajna. Hvala vam za najljepši osjećaj, – osjećaj pripadanja! Voli vas vaša Medina ❤“