“RAZVOJ I PRUŽANJE LICENCIRANIH USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM STARIJA OD 27 GODINA U PLJEVLJIMA”

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja odobren je projekat "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima".

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz kofinansiranje EU na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Partner na projektu je NVU „Zračak Nade“.

Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece, mladih i odraslih osoba sa invaliditetom i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinijeće da djeca, mladi i odrasle osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice, dobiju odgovarajuću podršku koja poboljšava kvalitet života, ali i doprinosi njihovoj socijalizaciji i integraciji u širu društvenu zajednicu.

Projekat je fokusiran na obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou za djecu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta i licenciranje novih usluga.

Period realizacije projekta je od 01.03.2020. godine do 28.02.2022. godine.

Novosti