“ZAJEDNO SMO JAČI”

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat pod nazivom „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo finansija - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Period realizacije projekta je 12 mjeseci: od 01. januara 2016. do 31. decembra 2016. god.

Aktivnosti predviđene projektom

• rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom centru (angažovana dva radnika - njegovatelja/ice);

• održavanje zgrade Dnevnog centra (krečenje prostorija i prepravka kancelarije u sobu za izolaciju u DC, nabavka strunjača za sobu za izolaciju);

• prevoz djece od kuće do DC i nazad;

• nabavka logopedskih sondi;

• izrada brošure;

• unapređenje sistema video nadzora;

• troškovi obilježavanja 2. aprila – Svjetskog dana osoba sa autizmom;

• održavanje okruglog stola na temu „Pravo djece sa smetnjama u razvoju na život u zajednici“, Svjetski dan osoba sa autizmom 2. april.

Novosti

UČEŠĆE NA AT-AAC KONFERENCIJI U ZAGREBU #ATAAC2016

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, direktorica Svetlana Dujović je 1. i 2. septembra 2016. godine učestvovala na konferenciji Asistivna tehnologija i komunikacija AT-AAC u Zagrebu.

Na konferenciji na kojoj je bilo preko 500 učesnika vrhunski svjetski stručnjaci, stručnjaci iz Hrvatske i korisnici su prenijeli svoja znanja i iskustva iz domena asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije.

OKRUGLI STO POVODOM 2. APRILA – DANA OSOBA SA AUTIZMOM

Okrugli sto, na temu: Prava djece sa smetnjama u razvoju na život u zajednici – obilježavanje Svjetskog dana osoba sa autizmom, je realizovan u okviru projekta Dnevnog centra Pljevlja „Zajedno smo jači“ koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i u okviru projekta u kome kao partner učestvuje NVU „Zračak Nade“: Evropa za građane „Ka evropskim vrijednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“.

Moderatori na okruglom stolu bili su: mr Tamara Milić, psiholog, dr Sabrina Hadžiosmanović, neurolog i Milivoje Malidžan, samozastupnik. Prisutne su u ime lokalne samouprave i Dnevnog centra Pljevlja pozdravili Mersudin Halilović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti i Svetlana Dujović, direktorica DC Pljevlja.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, ustanova, škola i NVO sektora.