"POBOLJŠANJE NIVOA USLUGA ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U DNEVNOM CENTRU PLJEVLJA"

Cilj: podrška deinstitucionalizaciji sistema dječije i socijalne zaštite.
Projekat se realizuje tokom 2013. godine.
Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Aktivnosti u projektu su:

- edukacija kadra iz Dnevnog centra Pljevlja u Beogradu u trajanju od pet dana,

- rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju,

- opremanje i održavanje zgrade Dnevnog centra,

- prevoz djece od kuće do Dnevnog centra i nazad,

- medijsko praćenje, predstavljanje projekta, evaluacija i monitoring.