"POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGA ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U DNEVNOM CENTRU PLJEVLJA"

Cilj: podrška decentralizaciji sistema dječje i socijalne zaštite.
Projekat se realizuje tokom 2012. godine.
Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.
Aktivnosti u projektu su:

- nabavka opreme za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju: oprema za fizikalnu terapiju, didaktički materijal i psihološki testovi,

- prevoz djece od kuće do Dnevnog centra i nazad.