PLJEVLJA - INKLUZIVNI GRAD

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju realizuje projekat pod nazivom "Pljevlja - inkluzivni grad" koji je podrzao UNICEF. Projekat će trajati 5 mjeseci - od 01. avgusta 2013. do 31. decembra 2013. godine. Partneri u ovom projektu su Opština Pljevlja, Dom zdravlja, Opšta bolnica, osnovne i srednje škole u Pljevljima, Centar za socijalni rad i Udruženje "Zračak Nade".
Cilj ovog projekta je: Unapređenje društvene uključenosti djece sa smetnjama u razvoju kroz podršku volonterskim servisima i razvoj kapaciteta profesionalaca za prepoznavanje smetnje i podršku roditeljima.
Aktivnosti u projektu su:

- potpisivanje Memoranduma o saradnji između Dnevnog centra, škola, Doma zdravlja, CSR i NVU Zračak Nade,

- sastanci koordinacionog tima za inkluziju koji će koordinisati aktivnostima u projektu,

- šestodnevna obuka pedijatara, psihologa, defektologa, fizioterapeuta, radnih terapeuta i pedagoga iz Doma zdravlja, Jedinice Centra za djecu sa posebnim potrebama, opšte bolnice, Dnevnog centra i škola za prepoznavanje smetnji / teškoća u razvoju i adekvatno saopštavanje informacija roditeljima o smetnji / teškoći,

- dvodnevna obuka o socijalnom modelu invalidnosti predstavnika CSR, DZ, Sekretarijata za društvene djelatnosti, škola i vrtića i Komisije za usmjeravanje,

- psihološke radionice za roditelje djece sa smetnjama u razvoju iz Dnevnog centra i NVU Zračak Nade,

- dvodnevna obuka volontera za javno zastupanje,

- tribine za učenike osnovnih i srednjih škola,

- rad volonterskih klubova u školama i u Dnevnom centru,

- individualno druženje djece sa smetnjama u razvoju i volontera,

- posjeta volontera Bijelom Polju,

- proslava Međunarodnog dana volontera,

- medijska kampanja – promocija socijalne inkluzije i volonterizma.