“NOVO ZANIMANJE – NOVA ŠANSA ZA POSAO”

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat „NOVO ZANIMANJE – NOVA ŠANSA“ koji je podržao ZZZCG (Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom).

Partneri na projektu su Srednja stručna škola Pljevlja, NVU “Zračak Nade” i DOO Riznica.

Vrijeme realizacije projekta je 10 mjeseci: od 10. januara do 10. novembra 2017. godine.

Osnovni ciljevi projekta
Aktivnosti predviđene projektom