“DRUŠTVENA MREŽA ZA MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU”

JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat pod nazivom „DRUŠTVENA MREŽA ZA MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU“ koji je podržala Telenor fondacija.

Osnovne informacije
Osnovni ciljevi