DARUJ MI LJUBAV - STVORIMO PRIJATELJSTVO

Neformalna grupa volontera NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja realizuje projekat pod nazivom „Daruj mi ljubav – stvorimo prijateljstvo“ koji je podržao fAKT.
Cilj ovog projekta je: razvoj filantropije i volonterizma kroz aktivno uključivanje mladih u život zajednice sa posebnim naglaskom na unapređenje društvene uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju.
Projekat će trajati 5 mjeseci, od 1. juna do 31. oktobra 2014. godine.
Podršku neformalnoj grupi volontera u ovom projektu pružaće i NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja.
Aktivnosti u projektu su:

- izrada postera i flajera,

- rad volonterskog kluba u Zračku Nade i Dnevnom centru dva puta nedjeljno po dva sata. Na ovim radionicama će se realizovati muzičke, likovne i dramske aktivnosti,

- radionice za edukaciju i praćenje rada volontera,

- kreiranje i održavanje sajta: „Volonteri Pljevlja“,

- izložbena prodaja suvenira koja će se održati od 15. juna do 15. jula. Suveniri će se prodavati u jednom od pomoćnih objekata parka Milet Bašta svakog vikenda, subotom ili nedjeljom, u trajanju od po tri sata,

- raspisivanje nagradnog literarnog i likovnog konkursa na temu „Pokloni mi svoje vrijeme, uzvratiću ti ljubavlju“ u toku mjeseca septembra,

- likovna radionica na otvorenom održaće se u prvoj nedjelji oktobra, u toku Dječije nedjelje,

- organizovanje okruglog stola na temu „Filantropija i mladi ljudi, dobijanje davanjem“.