OBUKA U RESURSNOM CENTRU „DR PERUTA IVANOVIĆ“ O RANOJ INTERVENCIJI, SENZORNOJ INTEGRACIJI, INTEZIVNOJ INTERAKCIJI, AAC i AT

Direktorica Svetlana Dujović i stručne radnice Slobodanka Roganović, Azra Talić i Žana Despotović su 19.07. i 20.07.2021. god prisustvovale obuci u Resursnom centru „Dr Peruta Ivanović“ o ranoj intervenciji, senzornoj integraciji, intenzivnoj interakciji, AAC i AT.
Obuka je realizovana u okviru Programa ka praktičnim učeničkim i nastavničkim inkluzivnim kompetencijama koji realizuje Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore uz podršku kancelarije UNICEF- a u Crnoj Gori sa ciljem jačanja saradnje i umrežavanja usluga.
Ovo je pilot projekat koji se realizuje u tri opštine: Kotor, Pljevlja i Golubovci.