TRENING KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSI I CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA KOJI UKLJUČUJU INVALIDITET

Od 07.07. do 09.07.2021. god. preko Zoom platforme održan je trening u organizaciji Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore uz podršku UN o KONVENCIJI UN O PRAVIMA OSI i CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA KOJI UKLJUČUJU INVALIDITET. Neke od tema na treningu bile su: pregled konvecije UN o pravima osoba sa invaliditetom, ravnopravnost i nediskriminacija, unapređenje realizacije konvencije UN, procjena invaliditeta i usluge upućivanja. Treningu je prisustvovala stručna radnica Žana Despotović.