OBUKA ZA GESTOVNI JEZIK U NVU ”ZRAČAK NADE”

NVU „Zračak Nade“ u okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore je 8, 9 i 10. februara 2019. godine organizovalo prvi dio obuke za znakovni jezik za predstavnike pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, MUP-a, medija, biznis sektora, NVU sektora. Učesnica obuke iz naše Ustanove je Žana Despotović.

Predavači iz Resursnog centra "Dr Peruta Ivanović" iz Kotora su znanje i pozitivnu energiju uspješno prenosili na učesnike tokom predavanja, a učesnici su aktivno učestvovali u radionicama, motivisani da usvajaju osnovne gestove za komuniciranje.