Donacija UNICEF-a uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda

Dnevni centar Pljevlja je dobio dva tableta, a svi korisnici higijenske pakete u okviru inicijative: "Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-19 pandemijom" koju sprovodi UNICEF uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda, u cilju pružanja pomoći ranjivim grupama pri učenju i izmijenjenim i otežanim uslovima edukacije tokom COVID-19 pandemije.
Zahvaljujemo se donatorima što su prepoznali potrebe naše djece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom i dali doprinos našem radu.