OSNOVNA OBUKA ZA PRIMJENU RADNO-OKUPACIONE TERAPIJE – VALJANJE VUNE U RADU SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICIMA SA INVALIDITETOM

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oaza“ organizovalo je dvodnevnu obuku pod nazivom “Osnovna obuka za primjenu radon-okupacione terapije - valjanje vune u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom” 19. i 20. februara. Iz naše ustanove obuci su prisustvovale Azra Talić i Rada Mrdak, koje su se upoznale sa tehnikom valjanja vune, suvim i mokrim načinom obrade vune. Ova metoda na inovativan način spaja terapiju i osposobljavanje djeteta da uz pomoć instruktora ili asistenta stvara proizvod koji može imati svoju upotrebnu vrijednost.

Predavači na obuci su bile Svetlana Dujović, Ideja Kasumović i Sona Vasić.